La majoria d'alumnes d'ESO i Batxillerat acudeixen al Museu amb l'objectiu d'assolir un aprenentatge concret respecte una matèria determinada. La visita guiada que s'ofereix neix, en gran mesura, de les necessitats dels grups d'aquestes característiques. Si bé el Museu està obert a les suggerències o peticions de professorat respecte la necessitar de fer èmfasi en un o altre aspecte de la visita (la part tecnològica, la part social,etc), es presenten, d'entrada, dues propostes:

TOP