Avisos Legals

En català: (anar a versió en castellà)

 1. OBJECTE I ACEPTACIÓ

El present avís legal regula l’ús i utilització del lloc web www.museucoloniavidal.org (en endavant, LA WEB), del que és titular FUNDACIO VIDAL FUNDACIO PRIVADA (en endavant, MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL).

La navegació pel lloc web de MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL li atribueix la condició d’usuari del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part de MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL, en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antel·lació possible.

Per això és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.

L’usuari a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, i respondrà enfront a MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL o enfront a tercers, de qualsevols danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està expressament prohibida, podent MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

 1. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIÓ

EL MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informa que:

 • La seva denominació social és: FUNDACIO VIDAL FUNDACIO PRIVADA.
 • El seu nom comercial és: MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL
 • El seu CIF és: G08595886
 • El seu domicili social està a: Puríssima s/núm. Colònia Vidal - 08692 Puig-Reig - Barcelona
 • Número d’inscripció al Registre de Fundacions: 937.

Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Telèfon: 938290458

E-mail: museu@museucoloniavidal.org

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

 1. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILIZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant, MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web al previ emplenament del corresponent formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL i a no emprar-los per a, entre altres:

 1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
 2. Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL presta els seus serveis.
 3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL o de tercers i, en el seu cas, extreure informació.
 4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL o de tercers.
 5. Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
 6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 7. Recollir dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o unes altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL, sense que puguin entendre's cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si s’escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d'explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL, sense que pugui entendre's que l'ús o accés al mateix atribueixi a l'usuari dret algun sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits.

L'establiment d'un hipervincle no implica en cap cas l'existència de relacions entre MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL i el propietari del lloc web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL dels seus continguts o serveis.

MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL no es responsabilitza de l'ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base dels mateixos.

 1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL exclou, fins a on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 1. a) La impossibilitat d'accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen.
 2. b) La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 3. c) L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera exemplificativa, MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre web màster (administrador del lloc web). La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d'informar a l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL no es responsabilitza de l'establiment d’hipervincles per part de tercers.

 1. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d'enviar una notificació a MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web del MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona (España).

 1. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d'entendre's com una guia sense propòsit de validesa legal.

 1. POLÍTICA DE PRIVACITAT

A continuació li indiquem els detalls referits als diferents tractaments de dades personals que realitzem a FUNDACIO VIDAL FUNDACIO PRIVADA.

 • Tractament de les dades personals de potencials clients i contactes via web

  • Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable:FUNDACIO VIDAL FUNDACIO PRIVADA
Finalitat:Prestar els serveis sol·licitats, així com l’enviament de comunicacions comercials i newsletters informatives.
Legitimació:Execució d’un contracte.

Consentiment de l’interessat.

Destinataris:No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.
Drets:Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se al responsable del tractament.
 • Informació addicional sobre Protecció de dades

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Entitat: FUNDACIO VIDAL FUNDACIO PRIVADA – NIF: G08595886

Direcció postal: Pl. Puríssima s/núm. Colònia Vidal - 08692 Puig-Reig - Barcelona

Telèfon: 938290458

Correu electrònic: museu@museucoloniavidal.org

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A FUNDACIO VIDAL FUNDACIO PRIVADA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
 • Consentiment de l’interessat: Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a FUNDACIO VIDAL FUNDACIO PRIVADA estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, FUNDACIO VIDAL FUNDACIO PRIVADA deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se al responsable del tractament.

Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les dades de caràcter personal que sol·licitem són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.

En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 • Tractament de les dades personals dels contactes de correu electrònic

  • Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable:FUNDACIO VIDAL FUNDACIO PRIVADA
Finalitat:Prestar els serveis sol·licitats, així com l’enviament de comunicacions comercials i newsletters informatives.
Legitimació:Execució d’un contracte, Interès legítim del responsable o Consentiment de l’interessat.
Destinataris:No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.
Drets:Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se al responsable del tractament.
 • Informació addicional sobre Protecció de dades

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Entitat: FUNDACIO VIDAL FUNDACIO PRIVADA – NIF: G08595886

Direcció postal: Pl. Puríssima s/núm. Colònia Vidal - 08692 Puig-Reig - Barcelona

Telèfon: 938290458

Correu electrònic: museu@museucoloniavidal.org

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A FUNDACIO VIDAL FUNDACIO PRIVADA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d’informació i enviar-li comunicacions comercials.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
 • Interès legítim del responsable: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes.
 • Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes en base a sol·licituds prèvies mantingudes amb el responsable del tractament.
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a FUNDACIO VIDAL FUNDACIO PRIVADA estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, FUNDACIO VIDAL FUNDACIO PRIVADA deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se al responsable del tractament.

Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les dades de caràcter personal que sol·licitem són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.

En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

6.3. Tractament de les dades personals de comentaris a la nostra pàgina web

6.3.1. Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable:FUNDACIO VIDAL FUNDACIO PRIVADA
Finalitat:Prestar els serveis sol·licitats, així com l’enviament de comunicacions comercials.
Legitimació:Execució d’un contracte.

Consentiment de l’interessat.

Destinataris:No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.
Drets:Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així como altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament a museu@museucoloniavidal.org

6.3.2. Informació addicional sobre Protecció de dades

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Entitat: FUNDACIO VIDAL FUNDACIO PRIVADA – NIF: G08595886

Direcció postal: Pl. Puríssima s/núm. Colònia Vidal - 08692 Puig-Reig - Barcelona

Telèfon: 938290458

Correu electrònic: museu@museucoloniavidal.org

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A FUNDACIO VIDAL FUNDACIO PRIVADA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud, com la inserció de comentaris a la nostra pàgina web, i enviar-li comunicacions comercials.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
 • Consentiment de l’interessat: Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials.
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a FUNDACIO VIDAL FUNDACIO PRIVADA estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, FUNDACIO VIDAL FUNDACIO PRIVADA deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se al responsable del tractament.

Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les dades de caràcter personal que sol·licitem són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.

En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 1. POLÍTICA DE COOKIES

Què són les cookies?

Una cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer a l'usuari.

Per a què utilitzen les cookies aquesta pàgina web i quins són?

Aquesta pàgina web utilitza les cookies per a una sèrie de finalitats, incloses:

Anàlisi estadístic  
 Les cookies estadístiques ajuden els propietaris de pàgines web a comprendre com interactuen els visitants amb les pàgines web reunint i proporcionant informació com quantificar el nombre d'usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei.
El detall de les cookies d'anàlisis utilitzades en aquesta pàgina web és el següent:
CookiesNomTipusPropòsitMés informació
__utma __utmb __utmc __utmz _ga _gat _gidGoogle AnalyticsDe tercersRecoger información sobre la navegación de los usuarios por el sitio con el fin de conocer el origen de las visitas y otros datos similares a nivel estadístico. No obtiene datos de los nombres o apellidos de los usuarios ni de la dirección postal concreta desde donde se conectan.Centr de privacitat de Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es
Tècniques o necessàries  
 Són aquelles que s'utilitzen per a la navegació i el bon funcionament de la nostra pàgina web. Permeten per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, accedir a parts d'accés restringit, utilitzar elements de seguretat, emmagatzemar continguts per a poder difondre vídeos o compartir continguts a través de xarxes socials.
El detall de les cookies tècniques o necessàries utilitzades en aquesta pàgina web és el següent:
CookiesNomTipusPropòsitMés informació
_wordpress_ _wordpress_logged_in _wordpress_test_cookieTècnica museucoloniavidal.orgPròpiaSe activa durante el login y guarda los detalles de autenticación.En la pròpia pàgina web.
Publicitaria  
 Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l'editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat sobre la base de criteris com el contingut editat o la freqüència en la qual es mostren els anuncis.
El detall de les cookies publicitàries utilitzades en aquesta pàgina web és el següent:
CookiesNomTipusPropòsitMés informació
_NIDPublicitària google.comDe tercersPermite personalizar cómo se ven los anuncios.Centre de privacitat de Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es
Personalització o preferència  
 Són aquelles que permeten a l'usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d'una sèrie de criteris en el terminal de l'usuari com per exemple serien l'aspecte que té, com el seu idioma preferit o la regió en la qual vostè es troba.
El detall de les cookies de personalització o preferència utilitzades en aquesta pàgina web és el següent:
CookiesNomTipusPropòsitMés informació
_wp-settings- _wp-settings-time-Preferència museucoloniavidal.orgPròpiaSirve para personalizar la interfaz de usuario.En la pròpia pàgina web.
PHPSESSIDTècnica museucoloniavidal.orgPròpiaControla la sesión del usuario.Centre de privacitat de Google:
_catAccCookiesTècnica museucoloniavidal.orgPròpiaNecesarias para el funcionamiento y visualización de la política de cookies.En la propia página web.

Nota: Les cookies de tipus 'pròpies' són utilitzades només pel propietari d'aquesta web i les cookies 'De tercers' són utilitzades, pel prestador del servei que està detallat en el quadre anterior.

Eliminar o bloquejar les cookies

Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador.

Pot veure més informació sobre el seu navegador i les cookies als següents enllaços:

Complement d'inhabilitació per a navegadors de Google Analytics

Si desitja rebutjar les cookies analítiques de Google Analytics en tots els navegadors, de manera que no s'enviï informació seva a Google Analitys, pot descarregar un complement que realitza aquesta funció des d'aquest enllaç: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

En castellano:

 1. OBJETO Y ACEPTACIÓN

El presente aviso legal regula el uso y utilización del sitio web www.museucoloniavidal.org (en adelante, LA WEB), del que es titular FUNDACIO VIDAL FUNDACIO PRIVADA (en adelante, MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL).

La navegación por el sitio web de MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL le atribuye la condición de usuario del mismo y conlleva su aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las condiciones publicadas en este aviso legal, advirtiendo de que dichas condiciones podrán ser modificadas sin notificación previa por parte de MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL, en cuyo caso se procederá a su publicación y aviso con la máxima antelación posible.

Por ello es recomendable leer atentamente su contenido en caso de desear acceder y hacer uso de la información y de los servicios ofrecidos desde este sitio web.

El usuario además, se obliga a hacer un uso correcto del sitio web de conformidad con las leyes, la buena fe, el orden público, los usos del tráfico y el presente Aviso Legal, y responderá frente a MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL o frente a terceros, de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento de dicha obligación.

Cualquier utilización distinta a la autorizada está expresamente prohibida, pudiendo MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL denegar o retirar el acceso y su uso en cualquier momento.

 1. IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIONES

MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL, en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le informa de que:

 • Su denominación social es: FUNDACIO VIDAL FUNDACIO PRIVADA
 • Su nombre comercial es: MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL
 • Su CIF es: G08595886
 • Su domicilio social está en: Puríssima s/núm. Colònia Vidal - 08692 Puig-Reig - Barcelona
 • Número de inscripción al Registro de Fundaciones: 937.

Para comunicarse con nosotros, ponemos a su disposición diferentes medios de contacto que detallamos a continuación:

Teléfono: 938290458

Email: museu@museucoloniavidal.org

Todas las notificaciones y comunicaciones entre los usuarios y MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL se considerarán eficaces, a todos los efectos, cuando se realicen a través de cualquier medio de los detallados anteriormente.

 1. CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN

El sitio web y sus servicios son de acceso libre y gratuito. No obstante, MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL puede condicionar la utilización de algunos de los servicios ofrecidos en su web a la previa cumplimentación del correspondiente formulario.

El usuario garantiza la autenticidad y actualidad de todos aquellos datos que comunique a MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL y será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice.

El usuario se compromete expresamente a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios de MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL y a no emplearlos para, entre otros:

 1. Difundir contenidos delictivos, violentos, pornográficos, racistas, xenófobos, ofensivos, de apología del terrorismo o, en general, contrarios a la ley o al orden público.
 2. Introducir en la red virus informáticos o realizar actuaciones susceptibles de alterar, estropear, interrumpir o generar errores o daños en los documentos electrónicos, datos o sistemas físicos y lógicos de MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL o de terceras personas; así como obstaculizar el acceso de otros usuarios al sitio web y a sus servicios mediante el consumo masivo de los recursos informáticos a través de los cuales MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL presta sus servicios.
 3. Intentar acceder a las cuentas de correo electrónico de otros usuarios o a áreas restringidas de los sistemas informáticos de MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL o de terceros y, en su caso, extraer información.
 4. Vulnerar los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como violar la confidencialidad de la información de MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL o de terceros.
 5. Suplantar la identidad de cualquier otro usuario.
 6. Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición de, o cualquier otra forma de comunicación pública, transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido.
 7. Recabar datos con finalidad publicitaria y de remitir publicidad de cualquier clase y comunicaciones con fines de venta u otras de naturaleza comercial sin que medie su previa solicitud o consentimiento.

Todos los contenidos del sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, así como su diseño gráfico y códigos fuente, constituyen una obra cuya propiedad pertenece a MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL, sin que puedan entenderse cedidos al usuario ninguno de los derechos de explotación sobre los mismos más allá de lo estrictamente necesario para el correcto uso de la web.

En definitiva, los usuarios que accedan a este sitio web pueden visualizar los contenidos y efectuar, en su caso, copias privadas autorizadas siempre que los elementos reproducidos no sean cedidos posteriormente a terceros, ni se instalen a servidores conectados a redes, ni sean objeto de ningún tipo de explotación.

Asimismo, todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen en el sitio web son propiedad de MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL, sin que pueda entenderse que el uso o acceso al mismo atribuya al usuario derecho alguno sobre los mismos.

La distribución, modificación, cesión o comunicación pública de los contenidos y cualquier otro acto que no haya sido expresamente autorizado por el titular de los derechos de explotación quedan prohibidos.

El establecimiento de un hiperenlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL y el propietario del sitio web en la que se establezca, ni la aceptación y aprobación por parte de MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL de sus contenidos o servicios.

MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL no se responsabiliza del uso que cada usuario le dé a los materiales puestos a disposición en este sitio web ni de las actuaciones que realice en base a los mismos.

 1. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD

El contenido del presente sitio web es de carácter general y tiene una finalidad meramente informativa, sin que se garantice plenamente el acceso a todos los contenidos, ni su exhaustividad, corrección, vigencia o actualidad, ni su idoneidad o utilidad para un objetivo específico.

MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL excluye, hasta donde permite el ordenamiento jurídico, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza derivados de:

 1. a) La imposibilidad de acceso al sitio web o la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad y/o actualidad de los contenidos, así como la existencia de vicios y defectos de toda clase de los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, puestos a disposición, a los que se haya accedido a través del sitio web o de los servicios que se ofrecen.
 2. b) La presencia de virus o de otros elementos en los contenidos que puedan producir alteraciones en los sistemas informáticos, documentos electrónicos o datos de los usuarios.
 3. c) El incumplimiento de las leyes, la buena fe, el orden público, los usos del tráfico y el presente aviso legal como consecuencia del uso incorrecto del sitio web. En particular, y a modo ejemplificativo, MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL no se hace responsable de las actuaciones de terceros que vulneren derechos de propiedad intelectual e industrial, secretos empresariales, derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, así como la normativa en materia de competencia desleal y publicidad ilícita.

Asimismo, MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL declina cualquier responsabilidad respecto a la información que se halle fuera de esta web y no sea gestionada directamente por nuestro webmaster. La función de los links que aparecen en esta web es exclusivamente la de informar al usuario sobre la existencia de otras fuentes susceptibles de ampliar los contenidos que ofrece este sitio web. MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL no garantiza ni se responsabiliza del funcionamiento o accesibilidad de los sitios enlazados; ni sugiere, invita o recomienda la visita a los mismos, por lo que tampoco será responsable del resultado obtenido. MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL no se responsabiliza del establecimiento de hipervínculos por parte de terceros.

 1. PROCEDIMIENTO EN CASO DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER ILÍCITO

En el caso de que cualquier usuario o un tercero considere que existen hechos o circunstancias que revelen el carácter ilícito de la utilización de cualquier contenido y/o de la realización de cualquier actividad en las páginas web incluidas o accesibles a través del sitio web, deberá enviar una notificación a MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL identificándose debidamente, especificando las supuestas infracciones y declarando expresamente y bajo su responsabilidad que la información proporcionada en la notificación es exacta.

Para toda cuestión litigiosa que incumba al sitio web de MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL, será de aplicación la legislación española, siendo competentes los Juzgados y Tribunales de Barcelona (España).

 1. PUBLICACIONES

La información administrativa facilitada a través del sitio web no sustituye la publicidad legal de las leyes, normativas, planes, disposiciones generales y actos que tengan que ser publicados formalmente a los diarios oficiales de las administraciones públicas, que constituyen el único instrumento que da fe de su autenticidad y contenido. La información disponible en este sitio web debe entenderse como una guía sin propósito de validez legal.

 1. POLÍTICA DE PRIVACIDAD

A continuación le indicamos los detalles referidos a los distintos tratamientos de datos personales que realizamos en FUNDACIO VIDAL FUNDACIO PRIVADA.

 • Tratamiento de los datos personales de potenciales clientes y contactos vía web

  • Información básica sobre Protección de datos

Responsable:FUNDACIO VIDAL FUNDACIO PRIVADA
Finalidad:Prestar los servicios solicitados, así como el envío de comunicaciones comerciales y newsletter informativo.
Legitimación:Ejecución de un contrato.

Consentimiento del interesado.

Destinatarios:No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos:Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose al responsable del tratamiento.
 • Información adicional sobre protección de datos

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

Entidad: FUNDACIO VIDAL FUNDACIO PRIVADA – NIF: G08595886

Dirección postal: Pl. Puríssima s/núm. Colònia Vidal - 08692 Puig-Reig - Barcelona

Teléfono: 938290458

Correo electrónico: museu@museucoloniavidal.org

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

En FUNDACIO VIDAL FUNDACIO PRIVADA tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de atender su solicitud y enviarle comunicaciones comerciales, así como nuestros boletines.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos se conservarán mientras el interesado no solicite su supresión.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:

 • Ejecución de un contrato: Prestación de los servicios solicitados
 • Consentimiento del interesado: Atender su solicitud y enviarle comunicaciones comerciales, así como nuestros boletines.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Transferencias de datos a terceros países.

No están previstas transferencias de datos a terceros países.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en FUNDACIO VIDAL FUNDACIO PRIVADA estamos tratando, o no, datos personales que les conciernan.

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Igualmente tiene derecho a la portabilidad de sus datos.

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, FUNDACIO VIDAL FUNDACIO PRIVADA dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: dirigiéndose al responsable del tratamiento.

Cuando se realice el envío de comunicaciones comerciales utilizando como base jurídica el interés legítimo del responsable, el interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos con ese fin.

Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

Los datos de carácter personal que solicitamos son imprescindibles para atender su solicitud, resolver cuestiones planteadas y prestar los servicios contratados. En caso de no facilitar toda la información necesaria, no podremos atender su solicitud, ni enviar la información solicitada ni prestar los servicios sobre los que el titular de los datos esté interesado.

En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente a través de su sitio web: www.agpd.es.

6.2 Tratamiento de los datos personales de los contactos de correo electrónico

6.2.1 Información básica sobre Protección de datos

Responsable:FUNDACIO VIDAL FUNDACIO PRIVADA
Finalidad:Prestarle los servicios que nos ha solicitado, atender sus solicitudes de información y enviarle comunicaciones comerciales.
Legitimación:Ejecución de contrato, Interés legítimo del responsable o Consentimiento del Interesado.
Destinatarios:No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos:Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose al responsable del tratamiento.

6.2.2 Información adicional sobre protección de datos

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

Entidad: c – NIF: G08595886

Dirección postal: Pl. Puríssima s/núm. Colònia Vidal - 08692 Puig-Reig - Barcelona

Teléfono: 938290458

Correo electrónico: museu@museucoloniavidal.org

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

En FUNDACIO VIDAL FUNDACIO PRIVADA tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de prestarle los servicios que nos ha solicitado, atender sus solicitudes de información y enviarle comunicaciones comerciales.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos se conservarán mientras el interesado no solicite su supresión.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:

 • Ejecución de contrato: Prestación los servicios solicitados
 • Interés legítimo del responsable: Envío de comunicaciones comerciales sobre nuestros servicios y/o
 • Consentimiento del Interesado: Envío de comunicaciones comerciales sobre nuestros servicios y/o  productos en base a solicitudes previas mantenidas con el responsables del tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

Transferencias de datos a terceros países.

No están previstas transferencias de datos a terceros países.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en FUNDACIO VIDAL FUNDACIO PRIVADA estamos tratando, o no, datos personales que les conciernan.

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Igualmente tiene derecho a la portabilidad de sus datos.

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, FUNDACIO VIDAL FUNDACIO PRIVADA dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: dirigiéndose al responsable del tratamiento.

Cuando se realice el envío de comunicaciones comerciales utilizando como base jurídica el interés legítimo del responsable, el interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos con ese fin.

Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

Los datos de carácter personal que solicitamos son imprescindibles para atender su solicitud, resolver cuestiones planteadas y prestar los servicios contratados. En caso de no facilitar toda la información necesaria, no podremos atender su solicitud, ni enviar la información solicitada ni prestar los servicios sobre los que el titular de los datos esté interesado.

En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente a través de su sitio web: www.agpd.es.

6.2 Tratamiento de los datos personales en nuestra página web

6.2.1 Información básica sobre Protección de datos

Responsable:FUNDACIO VIDAL FUNDACIO PRIVADA
Finalidad:Prestar los servicios solicitados, así como el envío de comunicaciones comerciales.
Legitimación:Ejecución de un contrato.

Consentimiento del interesado.

Destinatarios:No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos:Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable del tratamiento en museu@museucoloniavidal.org

6.3.2. Información adicional sobre protección de datos

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

Entidad: c – NIF: G08595886

Dirección postal: Pl. Puríssima s/núm. Colònia Vidal - 08692 Puig-Reig - Barcelona

Teléfono: 938290458

Correo electrónico: museu@museucoloniavidal.org

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

En FUNDACIO VIDAL FUNDACIO PRIVADA tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de atender su solicitud, como la inserción de comentarios en nuestra página web, y enviarle comunicaciones comerciales.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos se conservarán mientras el interesado no solicite su supresión.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:

 • Ejecución de un contrato: Prestación de los servicios solicitados.
 • Consentimiento del interesado: Atender su solicitud y enviarle comunicaciones comerciales.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

Transferencias de datos a terceros países.

No están previstas transferencias de datos a terceros países.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en FUNDACIO VIDAL FUNDACIO PRIVADA SL estamos tratando, o no, datos personales que les conciernan.

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Igualmente tiene derecho a la portabilidad de sus datos.

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, FUNDACIO VIDAL FUNDACIO PRIVADA dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: dirigiéndose al responsable del tratamiento.

Cuando se realice el envío de comunicaciones comerciales utilizando como base jurídica el interés legítimo del responsable, el interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos con ese fin.

Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

Los datos de carácter personal que solicitamos son imprescindibles para atender su solicitud, resolver cuestiones planteadas y prestar los servicios contratados. En caso de no facilitar toda la información necesaria, no podremos atender su solicitud, ni enviar la información solicitada ni prestar los servicios sobre los que el titular de los datos esté interesado.

En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente a través de su sitio web: www.agpd.es.

 1. POLITICA DE COOKIES

¿Qué son las cookies?

Una cookie es un fichero que se descarga descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.

¿Para qué utiliza las cookies esta página web y cuáles son?

Esta página web utiliza cookies para una serie de finalidades, incluidas:

Análisis estadístico  
 Las cookies estadísticas ayudan a los propietarios de páginas web a comprender cómo interactúan los visitantes con las páginas web reuniendo y proporcionando información como cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio.
El detalle de las cookies de análisis utilizadas en esta página web es el siguiente:
CookiesNombreTipoPropósitoMás información
_ga _gat _gidGoogle AnalyticsDe tercerosRecoger información sobre la navegación de los usuarios por el sitio con el fin de conocer el origen de las visitas y otros datos similares a nivel estadístico. No obtiene datos de los nombres o apellidos de los usuarios ni de la dirección postal concreta desde donde se conectan.Centro de privacidad de Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es
Técnicas o necesarias  
 Son aquellas que se utilizan para la navegación y el buen funcionamiento de nuestra página web. Permiten por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, acceder a partes de acceso restringido, utilizar elementos de seguridad, almacenar contenidos para poder difundir vídeos o compartir contenidos a través de redes sociales.
El detalle de las cookies técnicas o necesarias utilizadas en esta página web es el siguiente:
CookiesNombreTipoPropósitoMás información
_wordpress_ _wordpress_logged_in _wordpress_test_cookieTécnica museucoloniavidal.orgPropiaSe activa durante el login y guarda los detalles de autenticación.En la propia página web.
PHPSESSIDTécnica museucoloniavidal.orgPropiaControla la sesión del usuario.Centro de privacidad de Google:
_catAccCookiesTécnica museucoloniavidal.orgPropiaNecesarias para el funcionamiento y visualización de la política de cookies.En la propia página web.
Publicitaria  
 Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado en base a criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios.
El detalle de las cookies publicitarias utilizadas en esta página web es el siguiente:
CookiesNombreTipoPropósitoMás información
_NIDPublicitària google.comDe tercerosPermite personalizar cómo se ven los anuncios.Centro de privacidad de Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es
Personalización o preferencia  
 Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serían  el aspecto que tiene, como su idioma preferido o la región en la que usted se encuentra.
El detalle de las cookies de personalización o preferencia utilizadas en esta página web es el siguiente:
CookiesNombreTipoPropósitoMás información
_wp-settings- _wp-settings-time-Preferencia museucoloniavidal.orgPropiaSirve para personalizar la interfaz de usuario.En la propia página web.

Nota: Las cookies de tipo 'Propias' son utilizadas sólo por el propietario de esta web y las cookies 'De terceros' son utilizadas, por el prestador del servicio que está detallado en el cuadro anterior.

Eliminar o bloquear las cookies

Usted puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador.

Pueder ver más información sobre su navegador y las cookies en los siguientes enlaces:

Complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics

Si desea rechazar las cookies analíticas de Google Analytics en todos los navegadores, de forma que no se envíe información suya a Google Analitys, puede descargar un complemento que realiza esta función desde este enlace: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

TOP